Fit-Layer-Cakes

Fit Moss Cake

Sražené těsto je jedna z nepříjemností, která nás může při pečení potkat. Vzhledem k tomu, že peču často a experimentuji, skoro každý druhý dezert se mi nepovede a občas mě to na nějakou dobu i od pečení odradí 🙂

Informovala jsem se tedy více o tom, jak se sražení vyhnout a kromě vyváženého poměru surovin (například příliš mnoho mléka také způsobí sražení) existuje pár věcí, na které je potřeba si dát pozor:

 1. Používejte suroviny podobných teplot. Když vezmete tvaroh z lednice a mouku, rozdíl teploty surovin je velký, a u prášku do pečiva neproběhne reakce, která má. Bohužel to zjistíte až na konci, až se těsto zdrcne, na konzistenci předtím nic nepoznáte.
 2. Nepoužívejte dlouho rozdělaný prášek do pečiva nebo jedlou sodu. Takový prášek časem navlhne a ztratí svou sílu.
 3. Pokud používáte jedlou sodu, je potřeba dát pozor, aby bylo v těstu něco kyselého. Pokud není, stačí přidat dvě lžičky citronové šťávy.
 4. Doporučuji příliš dlouho těsto nemíchat, protože pak se opět ztrácí vzduch, který mícháním vlastně přidáváte. Dále pak těsto doporučuji těsto co nejdříve dát do formy a péct, protože například jedlá soda reaguje okamžitě.

Tento recept naštěstí dopadl naprosto skvěle 🙂 O upečení mechového dortu jsem přemýšlela už dříve. Nevěděla jsem ale, co použít jako zelenou část těsta. Nakonec volba padla na špenát a moc se to povedlo 🙂

Špenát obsahuje spoustu vitamínů, jako je A, B, C, E, K, minerály vápník, draslík, sodík a jiné. Je zásadotvorný, bohatý na chlorofyl a obsahuje snadno vstřebatelné železo. Bohužel jej neobsahuje tolik, jak se dříve předpokládalo.Špenát podporuje imunitní systém a je skvělou prevencí před rakovinou a kardiovaskulárním onemocněním. Dobře vyživuje svaly, buňky a zároveň podporuje růst svalstva. Je skvělou prevencí před osteoporózou, protože pomáhá udržovat vápník v kostech.

Tady recept:

 • 200 g špaldové mouky
 • 140 g jablečné dětské přesnídávky
 • 30 g rozpuštěného kokosového oleje
 • 2 vejce
 • 120 ml mléka
 • 60 g třtinového cukru
 • 1 lžička prášku do pečiva z vinného kamene (v obchodě najdete vedle obyčejného)
 • 1 lžička jedlé sody
 • 150 g mraženého krájeného špenátu

Špenát si ve vodní lázni rozmrazím. Počkám, až vychladne. Dohromady smíchám dětskou výživu, kokosový olej, vejce a cukr společné s mlékem a moukou doplněnou o prášek do pečiva a jedlou sodu. Nakonec vmíchám vychladlý špenát, ale dávám pozor, abych nevmíchávala i vodu z rozmražení. Dám do dortové formy a peču 30 min na 175°C.

Těsto rozkrojím na půlky a seříznu vršek, který nadrobím.

Náplň:

 • 250 g ricotty
 • 250 g odtučněného tvarohu
 • 2 lžíce medu

Pomažu vnitřek i vršek dortu náplní a posypu

 • 125 g čerstvých borůvek.

Kalorie na celý dort: 9171 kJ / 2191 kcal. Na desetinu 917 kJ / 219 kcal.

Shrinked dough is one of the inconveniences we can encounter when baking. Since I often experiment, almost every second dessert fails and sometimes it discourages me from baking 🙂

So I was more informed about how to avoid shrinkage and want to tell you a few tips how to avoid it except for a balanced ratio of ingredients (for example, too much milk also causes shrinking) used in the recipe:

 1. Use ingredients similar in temperature. When you take curd from the fridge and flour, the temperature difference of the ingredients is large, and the baking powder does not carry out the reaction it has. Unfortunately, you will find it until the end of the past, when the dough is crushed, till this time you will not know anything about consistency.
 2. Do not use for a long time open baking powder or baking soda. Such a powder dries in time and loses its strength.
 3. If you are using soda, you need to be careful to make something acidic in the dough. If it is not, just add two teaspoons of lemon juice.
 4. I recommend that you do not mix the dough for too long, because then the air is lost, which you actually add by mixing. Furthermore, dough I recommend baking as soon as possible because, for example, edible soda reacts immediately.

Luckily, this recipe went perfectly 🙂 I thought about baking the moss cake earlier. But I did not know what to use as a green portion of the dough. Eventually, the choice fell on spinach and it worked very well 🙂

Spinach contains lots of vitamins such as A, B, C, E, K, minerals calcium, potassium, sodium and others. It is alkali-generating, rich in chlorophyll and contains easily absorbable iron. Unfortunately, it does not contain as much as previously thought. The spinach supports the immune system and is a great prevention of cancer and cardiovascular disease. It nourishes well the muscles, the cells while supporting the growth of the muscles. It is a great prevention of osteoporosis because it helps keep calcium in bones.

Here recipe:

 • 200 g of spelled flour
 • 140 g of baby apple food
 • 30 g of dissolved coconut oil
 • 2 eggs
 • 120 ml of milk
 • 60 g of cane sugar
 • 1 teaspoon of baking powder
 • 1 teaspoon of edible soda
 • 150 g of frozen sliced ​​spinach

Spinach in the water bath I’ll defrost. I’ll wait until it cools down. Together, I mix apple food, coconut oil, eggs and sugar together with milk and flour filled with baking powder and edible soda. Finally I stir the cooled spinach, but I do not want to stir the thawing water. I put in a cake mold and cook for 30 min at 175 ° C.

Put the dough in half and cut the top that I will pour on the filling.

Filling:

 • 250 g ricotta
 • 250 g of defatted curd
 • 2 tablespoons of honey

Smash the inside and top of the filling cake and sprinkle it with

 • 125 g of fresh blueberries.

Calories per cake: 9171 kJ / 2191 kcal. A tenth of 917 kJ / 219 kcal.

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *